วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เส่ียเราน่าจะอดละ

For Win Slow but sure

                           ทีมงาน70'  ทำรางวัลสำหรับรถที่สวยที่สุดในงาน Realbiker Custom Show
                                                และถ้วยรางวัล แข่งช้าหีือว่า Slow But Sure

Old wood Sign By Seventy

6th Realbiker custom show chiang mai
ยอดรักนักซิ่ง

ยอดรักนักซิ่ง จากเซเว่นตี้เลิฟเวิอร์


ขี้เหล้า900 


โพสต์แนะนำ

ถนนกับสายน้ำ 70 Lover trip