วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

OPIUM the Best Custom Bike Bangkok hotrod 2017

                                                       Thai Custom Culture
                               
                                   "ฝิ่น"  เป็นพืชที่ชอบความสูง ปลูกขึ้นมากับดิน ผ่านกรรมวิธี
                                   ด้วยมือมากมายจนกลายเป็นของราคาแพงและผิดกฎหมาย
รถดันนี้เลือกใช้ชื่อว่าฝิ่น เพราะทุกอย่าง ยกเว้น เครื่อง เกียร ล้อ เราหาจากวัสดุที่เรา ของที่ราคาไม่แพง เอามาผสมผสานกันแล้วออกแบบสร้างขึ้นมาทั้งหมดด้วยมือ ให้กลายเป็นของดี มีราคาสูง70'LOVER เราชื่อว่า "ความสวยงามและคุณค่าสามารถสร้างมากความตั้งใจ
                  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โพสต์แนะนำ

ถนนกับสายน้ำ 70 Lover trip